Glibstrupvej 4, Lyne, 6880 Tarm, Tlf.: 75250510, mobil: 23250511
Bestyrelse
Bestyrelsen vælges på generalforsamling i februar. Lige år er 2 på valg. Ulige år er 3 på valg. 2 suppleanter er på valg hvert år.

Forældre med børn indskrevet i Børnebo kan stille op, også selvom barnet ikke er startet endnu.

Forældre bliver siddende perioden ud, også selvom børnene stopper tidligere.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen arbejder udfra de beslutninger og det budget, der godkendes på generalforsamlingen.

Der afholdes bestyrelsesmøde hver måned, undtagen juli. På alle bestyrelsesmøder gennemgåes Børnebos økonomi, hvor regnskab og budget følges tæt.

 

Bestyrelse valgt på generalforsamling februar 2018:

Formand

Anne K. Jacobsen
Vallund Hedevej 1
6880 Tarm

Tlf: 60172374

E- mail: katrine-pedersen@hotmail.dk

Barn: Emma

Næstformand

Kenneth Mandsberg
Hustedvej 7
6880 Tarm

Tlf. 31382029

E-mail: manze123@hotmail.com

Barn: Max

 

Sekretær
Annette Juul Hounsgaard

Nørhedevej 38, Lyne 6880 Tarm.

tlf: 53323211

E-mail: annettehounsgaard@hotmail.com

Børn: Victor, Frida og Tilde

Kasserer:

Stefan Jensen
Egebjergvej 5, Lyne
6880 Tarm

Tlf: 28457748

E-mail: stefanjensen0@gmail.com

Børn: Lærke

Medlem:

Pia Lund

Glibstrupvej 15, Lyne 6880 Tarm

Tlf: 20919195

E-mail: pia@steinicke.co

Barn: Maggie.

Sidst opdateret 13. marts 2018